Obvestila

Izpopolnjevalni seminar Velenje, 13.09.2021

Vabilo na izpopolnjevalni seminar ZNTS, ki bo 13.9.2021 ob 17.00 uri v Velenju na mestnem stadionu Velenje...

Spoštovani,

pošiljamo vam pripravljeno gradivo za izpopolnjevalni seminar ZNTS, ki bo 13.9.2021 ob 17.00 uri v Velenju na mestnem stadionu Velenje. Gradivo bo v naslednjih dneh objavljeno na spletnih straneh NZS modul trenerji, prav tako pa priporočamo, da isto storite tudi na svojih spletnih straneh in tudi vzpodbudite trenerje z obvestilom, da se prijavijo na seminar. V Registi je dogodek že kreiran, prijave so že možne.

Glede prisotnosti na seminarju, ki po odlokih vlade RS spada v izobraževalni del in po katerem za slušatelje ni obvezen PCT pogoj (v veljavi je do 5.9.2021), predvidevamo, da bo glede na pričakovano število trenerjev in razvoj dogodkov v RS le-ta obvezen, zato hkrati tudi obvestite v sporočilu svoje trenerje, da se bo za prisotnost na seminarju pregledoval PCT pogoj in da bodo seminarju lahko prisostvovali trenerji, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Trenerji, ki delajo v klubih, so upravičeni do brezplačnega testiranja ob pogoju, da priložijo potrdilo od kluba, je pa možno to potrdilo dobiti tudi na področnih MNZ-jih, zato naj trenerju poskrbijo, da bo opravljen test veljaven (48 ur od ure testiranja).

Če bo možno testiranje na samem stadionu, vas bomo pravočasno obvestili.

S spoštovanjem,

 

Zdenko Maučec

ZNTS, gen. sekretar