Cilji in naloge društva

Vabilo na Zbor članov DNTG Kranj

Vabilo na zbor članov

Na podlagi sklepa 15. seje UO DNTG Kranj  ter na podlagi 20. člena statuta DNTG Kranj predsednik DNTG Kranj g. Trebec Marko sklicuje:

ZBOR ČLANOV DNTG KRANJ, ki bo v soboto  20. februarja 2021 ob 18 uri preko spletne povezave.

 

Vabilo na zbor članov - klik

Poročila DNTG Kranj za leto 2020:

 - poročilo o delu UO - klik

 - poročilo NO - klik

 - finančno poročilo - klik

Načrti DNTG Kranj za leto 2021:

 - načrt dela UO - klik

 - finančni načrt - klik