Cilji in naloge društva

Dousposabljanje

Objava razpisa za dousposabljanje

V ponedeljek 11.2.2019 bo objavljen razpis (GLEJ SPODAJ) za dousposabljanje za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet / futsal ( po starem Trener C, Trener futsal C),

ki bo potekal v Ljubljani na Fakulteti za šport od 15. – 17. marca 2019 v obsegu 17 ur.

Dousposabljanje je obvezno za vse trenerje, ki ima strokovni naziv Trener C in Trener futsal C, saj jim strokovni naziv poteče 20.6.2020. Vsi, ki bodo želeli opravljati usposobljenost Strokovni delavec 2 –

športno treniranje – nogomet / futsal (po starem TRENER UEFA B IN TRENER FUTSAL UEFA B), v letu 2019 morajo imeti opravljeno dousposabljanje. Na dousposabljanje se morajo prijaviti tudi vsi trenerji UEFA B

In futsal UEFA B, ki bodo želeli pridobiti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / futsal, ali pa nadaljevati usposabljanje za strokovni naziv Trener UEFA A po letu 2020.

Vsi trenerji se morajo prijaviti preko spletne aplikacije. Trenerji, ki se ne bodo mogli prijaviti preko spletne aplikacije(NEZAPOSLENI), se bodo lahko prijavili po 20.2.2019 na NZS.

V letu 2019 načrtujemo še dva razpisa za dousposabljanje in v letu 2020 še dva.

Razpis je objavljen od ponedeljeka 11.2.2019 na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi